Injectables

Laboratoris Inibsa és un dels principals fabricants mundials d'injectables, amb gairebé 70 anys d'experiència en la indústria farmacèutica. Disposem de la millor tecnologia del mercat, amb capacitat de fabricació de medicaments parenterals de petit volum per a aquells laboratoris que busquin la màxima qualitat.

Produïm injectables en diferents formes farmacèutiques:

 • Cartutxos, d'ompliment asèptic. .
 • Ampolles, d'ompliment asèptic i/o esterilització terminal. 

Capacitats

cartutxos_cat

 

Tecnologia

Comptem amb la tecnologia més avançada en la fabricació d'injectables, gràcies a la que podem fabricar lots en condicions de màxima fiabilitat i seguretat.

 

Reactors de fabricació

               
 • Reactors de fabricació de solucions injectables de 100 a 1.400 litres.

 

Línies de rentat despirogenització, ompliment i tancament d'injectables:

llenado  
 • Bausch & Ströbel AFV8010 24.000 ampolles/hora.
 • Bausch & Ströbel KFM8024 24.000 cartutxos/hora.
 • Bausch & Ströbel KFM12024 36.000 cartutxos/hora.

 Línies d'inspecció òptica:

inspecció òptica  
 • Brevetti ATM18 24.000 ampolles/hora. Línia d'inspecció òptica.
 • Brevetti ATM32 15.000 cartutxos/hora. Línia d'inspecció òptica.
 • Seidenader VI-60 36.000 cartutxos/hora.

 Línies d'etiquetat:

etiquetado  
 • Bausch & Ströbel ESA1025 36.000 cartutxos/hora.
 • Bausch & Ströbel ESA1025 48.000 cartutxos/hora. Neri BL400 – datamatrix.

 Líneas de acondicionado:

acondicionado  
 • Termoformadores de blísters i encaixadores FARCON FC420 48.000blisters.

 Autoclaus:

Autoclaves  
 • Fedegari FOF2/BB 1m³.
 • Fedegari FOF5 1,6m³.
 • Celester (Telstar) SM101517 2,6m³.
 

Formes sòlides

Disposem d'una planta de formes sòlides amb temperatures i humitats controlades, seguint els màxims estàndards de fabricació GMP.

Produïm càpsules de gelatina dura tant per pols com per a pellets.

 • Varietat de formats des de 000 fins a 4.
 • Varietat d'opcions d'emblistar Alu/Alu; PVC/Alu.


Capacitats

capsulas_cat

 

 

Tecnologia

Mixers, capsuladora i termoformadora (encaixadora) de càpsules de gelatina dura:

Encapsuladora  
 • Capsuladora IMA Zanasi 40E 40.000 caps/hora.
 • Capsuladora IMA Zanasi Plus 48E  48.000 caps/hora.
 • Termoformadora IMA C-60 1.650 blísters/hora.

 

Dispositius mèdics

Com a laboratori farmacèutic proveïm dels majors estàndards de qualitat en tots els nostres productes.

Disposem de llicència per a la fabricació de les següents tipologies de productes sanitaris:

 • Classe I
 • Classe IIa
 • Classe IIb

Capacitats

Desinfeccio_cat

 

 Tecnologia

reactores  
 • 4 Reactors ATEX de 1.000 a 3.000 litres.
 • Reactor “V” de 500kg.
 • 2 línies d'ompliment, segellat y etiquetat de líquids.
 • 1 línia d'ompliment i segellat de sobres per a sòlids i líquids.

 

Serveis addicionals

El nostre equip altament qualificat posa a disposició dels nostres clients diferents tipus de serveis.

Desenvolupament farmacèutic
Disposem d'un equip altament qualificat de desenvolupament farmacèutic, que posa a disposició dels nostres clients serveis de màxima qualitat:

 • Recerca de documentació.
 • Selecció d'APIs i proveïdors.
 • Reformulació de productes per millorar-los, optimitzar-los o complir amb noves regulacions.
 • Desenvolupament galènic.
 • Desenvolupament de mètodes d'anàlisi farmacèutic i validació.
 • Dossier de producte amb garanties d'aprovació en l'àmbit internacional.
 • Generació o suport de la informació per redactar el dossier de comercialització de nous productes.

Serveis regulatoris
Gestionem tota la documentació necessària per obtenir els registres necessaris en compliment del marc normatiu, així com per obtenir les llicències necessàries per a la fabricació i comercialització dels productes sanitaris i medicaments d'ús humà, o complements alimentaris.

Lots pilot
Prèviament a la fabricació de productes dels nostres clients, oferim la possibilitat de portar a terme lots pilot per assegurar l'èxit de la futura fabricació.

Estudis d'estabilitat
Els laboratoris de control de qualitat, fisicoquímics i microbiològics, realitzen els estudis d'estabilitat requerits, per garantir la correcta qualitat dels productes.

Logística i distribució GDP

El Grup Inibsa disposa dels serveis de distribució i logística acord amb GDP (2013 / C 343/01).

Oferim un servei focalitzat a:

 • La traçabilitat del producte.
 • El manteniment de les condicions de temperatura.
 • Impossibilitat de contaminació creuada.
 • Servei d'atenció al client (SAC) integrat amb sistema SAP.


Els magatzems del Grup Inibsa disposen de més de 5.000 ubicacions tant per a matèries primeres, material de condicionat, APIs, semielaborats, producte final i devolucions.

almacén

 

Disposa de les següents zones:

 • Cabines de pesada per a medicaments i productes sanitaris.
 • Zona a temperatura ambient.
 • Zona de temperatura controlada i registrada (15ºC-25ºC).
 • Zona de magatzem refrigerat (2ºC-8ºC).
 • Zona d'emmagatzematge de matèries perilloses.
 • Zona per a majoristes.
 • Zones d'emmagatzematge exclusives o personalitzades.

Des del nostre magatzem podem preparar el picking i gestionar la logística dels productes dels nostres clients per a tota la península, així com per a les Illes Balears i Canàries.