INIBSA és una empresa farmacèutica amb més de 60 anys al mercat. Proporcionem productes i serveis als professionals de la salut en els àmbits Dental, Anestèsia, Urologia, Ginecologia i Higiene i Desinfecció. A través de les nostres unitats de negoci Dental, Hospital i Export, hem aconseguit ser un referent a Espanya i Portugal, i tenim presència a més de 40 països.
El nostre compromís amb la qualitat i el servei es fonamenta en el compliment dels estàndards més elevats de qualitat i de normatives europees exigits, gràcies a disposar de la més alta tecnologia de producció i a un equip humà altament implicat en la consecució dels nostres objectius. Tot això fa d’INIBSA una empresa competitiva, sostenible, compromesa i orientada a la innovació i la internacionalització.

Història

El 1948, el Dr. Pere Junyent, nascut a Barcelona i Doctor en Medicina i Cirurgia General per la Universitat de Santiago de Compostel·la, va decidir emprendre un ambiciós projecte a la indústria química-farmacèutica constituint, a Espanya, l'empresa Industrial Ibèrica Químic Farmacèutica SA, que al novembre de 1984 passaria a denominar-se Laboratoris Inibsa. Actualment, Cosima Longchambon, filla de l'esposa del Dr. Junyent, és la presidenta del Consell d'Administració del Grup Inibsa.

2013 Entra en vigor la nova estructura societària: Laboratoris Inibsa, Inibsa Dental i Inibsa Hospital.

2011 Inauguració de la segona línia de producció d'anestèsia dental (fins a 150 mill).

2003 Posada en marxa de la línia de producció d'ampolles d'anestèsia.

2002 Inici del procés d'internacionalització de la companyia.

1999 Primera línia de producció de cartutxos d'anestèsia dental (fins a 60 mill).

1976 Inauguració de les noves instal·lacions de 15.000 m2 a Lliçà de Vall.

1970 Llançament de les primeres anestèsies hospitalàries i dentals.

1969 Llançament de Nobecutan® (apòsit en esprai) i de la gamma Instrunet® (Desinfecció).

1963 Ampliació de les instal·lacions fins a 4.000 m2 a Barcelona.

1960 Creació de la filial Laboratoris Inibsa Portugal.

1948 Fundació de la companyia.

Missió

Som un Grup d'Empreses amb més de seixanta anys d'experiència, formada per un equip de professionals que innova, desenvolupa, fabrica i comercialitza productes i serveis per a la cura de la salut i la millora de la qualitat de vida, amb una clara vocació de compromís social.

Visió

Ser un Grup d'Empreses competitiu del sector de la salut, amb projecció internacional i creixement rendible i sostenible, que generi la confiança i satisfacció dels nostres clients, basant-se en la qualitat dels nostres productes i servei, bàsicament en les àrees dentals, centres sanitaris i prescripció, a través del desenvolupament i implicació personal i professional dels nostres col·laboradors.

Valors

Volem convertir l'actual entorn de canvi i de crisi estructural en la nostra oportunitat, l'eficiència en la nostra necessitat, la innovació i la generació de coneixement en el nostre repte i el treball en equip en la nostra principal força. Per això, tots ens hem de sentir responsables de desenvolupar un marc on es fomenti l'orgull de pertinença, el respecte i la comunicació, així com la igualtat d'oportunitats en l'ocupació, i el desenvolupament i la promoció dels nostres professionals. Hem de seguir construint un grup de companyies sòlid, capaç de generar recursos, que assegurin el futur i satisfacin adequadament aquells que interaccionen amb nosaltres (clients, proveïdors, empleats, banca, accionistes ...).

Qui som

INIBSA és un grup farmacèutic amb 70 anys d'experiència al mercat. Proporcionem productes i serveis als professionals de la salut en els sectors de dental, anestèsia, urologia, ginecologia, higiene i desinfecció, medicina regenerativa i biotecnologia.

Gràcies a les nostres dues companyies líders, Inibsa Dental i Inibsa Hospital, hem aconseguit ser un referent a Espanya i Portugal, i vendre a més de 60 països.

El nostre compromís amb la qualitat i el servei es fonamenta en el compliment dels més elevats estàndards de qualitat i normatives europees, gràcies a disposar de la tecnologia més puntera de producció, i a un equip humà altament implicat en l'assoliment dels nostres objectius.

Tot això fa d'Inibsa un Grup competitiu, sostenible, compromès i orientat a la innovació i a la internacionalització.

Actualment, el Grup Inibsa està format per tres companyies:

  • Laboratoris Inibsa
  • Inibsa Dental
  • Inibsa Hospital

També compta amb una filial pròpia a Portugal anomenada Laboratoris Inibsa Portugal.

RRHH

Un equip d'èxit
Som un equip competitiu i implicat en la consecució dels nostres objectius, i especialment en la millorade la salut de la nostra societat.

El Grup Inibsa està constituït per més de 300 professionals formats i qualificats, a qui se'ls hi ofereix l'oportunitat de portar a terme una carrera professional brillant a les diferents empreses del Grup.

Portem a terme una gestió empresarial eficient, rendible i moderna que aposta pel desenvolupament personal i professional de les persones que formen part de la nostra organització. Aspirem a què els nostres col·laboradors se sentin responsables i orgullosos de desenvolupar-se en un entorn on es fomenti el respecte, la comunicació i el tracte equitatiu, amb igualtat d'oportunitats en l'ocupació, el desenvolupament i la promoció.

Mostra d'això és la política de conciliació del Grup Inibsa, amb la configuració d'uns horaris de treball de jornada intensiva i flexible durant tot l'any en el centre de treball de Lliçà de Vall (Barcelona).

Compromesos amb la formació
Grup Inibsa considera la formació contínua i el desenvolupament professional de l'equip humà com un element clau per a la innovació i el creixement diferencial de l'Organització. Per aquest motiu, hi ha diferents programes formatius en el Grup, enfocats a fomentar la competitivitat i el creixement professional del nostre equip.

En 2014 es va implementar el Campus Inibsa com a plataforma de formació on-line amb la finalitat de donar suport a la formació contínua, i complementar les formacions presencials, així com millorar les mancances dels mètodes formatius més tradicionals.

Empresa responsable

Al Grup Inibsa ens caracteritzem per la responsabilitat i el ferm compromís amb la societat que ens envolta; així com amb la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la protecció del medi ambient, com a tres puntals fonamentals de sostenibilitat en totes les nostres activitats, processos, serveis i productes.

Compromesos amb el nostre entorn
El nostre compromís diari per actuar de manera responsable amb la societat en què vivim, i facilitar oportunitats a aquells col·lectius amb més dificultats, portem a terme, com a Grup empresarial, accions corporatives que donen suport a activitats socials que permeten el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de col·lectius d'interès social.

Aquesta vocació ens ha portat a donar suport a iniciatives com la Fundació Somni dels Nens, que treballa per complir els desitjos dels nens malalts i proporcionar un somriure. També donem suport a l'Associació Cedre per a la Promoció Social, una entitat que promou i dinamitza la inclusió social de joves de les presons i de joves immigrants.

D'altra banda, cada any, Inibsa rep una Unitat Mòbil del Banc de Sang i de Teixits perquè els seus col·laboradors participin en la Campanya de Donació de Sang.

Així mateix, i amb l'objectiu de complir amb el nostre compromís social, treballem amb empreses, organitzacions i / o entitats socials que ens ofereixen serveis addicionals, com la jardineria o la recollida de documentació confidencial, entre altres; i que realitzen inserció sociolaboral de joves ex-tutelats o de discapacitats físics i intel·lectuals. En aquest sentit, mantenim una estreta i continuada col·laboració amb Vivers de Bell-Lloc, Eina Activa, Associació Alba, i la Fundació BDN Cápac, entre d'altres.

La nostra vocació social també es vehicula mitjançant la difusió de la cultura, un bé social que considerem de gran importància. Per aquest motiu, col·laborem amb la Fundació Orquestra de Cambra de l'Empordà.


Compromesos amb el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
La nostra inquietud per desenvolupar una activitat sostenible, ens ha portat a implantar un sistema de gestió ambiental, que anualment es supera mitjançant l'auditoria de certificació de la normativa UNE-EN ISO 14001: 2004. Aquest sistema de gestió ens permet una correcta administració de les repercussions ambientals de la nostra activitat, la promoció de l'ús eficient dels recursos naturals i una correcta gestió dels residus.

Fomentem la formació i la sensibilització entre els nostres col·laboradors en matèria de mediaAmbient per a assegurar una correcta aplicació del sistema de gestió ambiental per part de tots els empleats.

La seguretat i la salut dels nostres col·laboradors és un altre dels nostres principals interessos. Per aquest motiu, hem aplicat un sistema de gestió de PRL basat en la norma OHSAS 18001, que ens permet eliminar, minimitzar i controlar els riscos laborals derivats dels processos i activitats que realitzem. Portem a terme de manera periòdica accions formatives i de sensibilització per reduir l'accidentalitat a l'empresa.

El nostre compromís amb la salut dels nostres col·laboradors no està relacionat només amb el seu lloc de treball, sinó que també ens preocupa que assumeixin hàbits de vida saludable, perquè millori la seva qualitat de vida. En aquest sentit, cada any, el Grup Inibsa realitza un Pla de Salut que inclou un seguit d'activitats i accions per fomentar una vida saludable.


Qualitat
El permanent compromís del Grup Inibsa amb la qualitat està estretament lligat amb la seva creixent activitat industrial i la constant renovació dels seus equips, per complir d'aquesta manera amb les més altes expectatives de qualitat i de servei amb tots els nostres clients: professionals de la salut, fabricants, i la societat en general.

La implementació de les més estrictes normes de qualitat en els diferents productes fabricats i / o distribuïts, asseguren un alt grau de compliment dels estàndards de qualitat més exigents, tant per al producte i el procés, com en la seguretat i el medi ambient.

Projecció internacional

La internacionalització dels nostres productes és un dels nostres objectius principals des de fa més d'una dècada.

Actualment, hem consolidat el nostre procés d'expansió internacional, que vam iniciar l'any 2002, ja que ens trobem posicionats entre els tres primers productors mundials d'anestèsia dental.

Comercialitzem els nostres productes en més de 60 països, gràcies a què tenim la capacitat tècnica i humana per fer front als reptes reguladors dels diferents mercats existents.

La innovació en els nostres productes i materials, i l'optimització en els processos d'execució ens permeten introduir-nos en nous mercats, i explorar noves oportunitats de negoci.

Treballa amb nosaltres

T'oferim l'oportunitat de créixer professionalment a Inibsa formant part d'un equip altament qualificat. Considerem que la formació i el desenvolupament són l'element clau, no només pel treball que realitzem avui sinó pel del futur.

Busquem persones que facin seus els nostres ambiciosos objectius i contribueixin a assolir-los, aportant els seus coneixements, habilitats i la seva experiència.

Envia'ns el teu perfil professional

L.O.P.D.

Llegeixi atentament abans d’enviar el seu currículum

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal voluntàriament facilitades per vostè, amb ocasió del lliurament del seu currículum vitae, així com tots aquells que es derivin o puguin demanar en el procés de selecció, seran incorporats en els fitxers titularitat del Grup Inibsa (Laboratoris Inibsa, SA, Inibsa Dental, SLO, Inibsa Hospital, SLO, Inibsa Ginecologia, SA), i Instrunet Hospital S.L.U., amb la finalitat de mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats per a prestar serveis a les nostres empreses quan el seu perfil pugui ajustar-se a les necessitats de personal de les mateixes, prestant vostè el seu consentiment per a tal fi, així com la conservació de les seves dades de cara a futurs processos de selecció que poguessin sorgir durant un termini de dotze mesos, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció.

Així mateix s′informa de la possibilitat d′exercitar els drets d′accés, rectificació i cancel·lació de les dades dirigint-se a Grup Inibsa (Laboratoris Inibsa, SA, Inibsa Dental, SLO, Inibsa Hospital, SLO, Inibsa Ginecologia, SA), Ctra. Sabadell a Granollers , km. 14,5 Lliçà de Vall o bé a l′adreça de correu electrònic lopd@inibsa.com, remetent una sol·licitud per escrit, juntament amb un document acreditatiu de la seva identitat.

 He llegit, comprès i acceptat els termes de la L.O.P.D. i accedeixo a enviar el meu currículum en aquestes condicions