Missió

Fabricar i comercialitzar, amb òptima rendibilitat, productes d’aplicació sanitària que facilitin la intervenció dels professionals de l’assistència mèdica en la millora de la salut i la qualitat de vida dels seus pacients.

Visió

Arribar a ser un Grup d’Empreses competitiu del sector de la salut, amb projecció internacional i creixement rendible i sostenible, especialment consolidant una posició de lideratge mundial en la fabricació i comercialització d’anestèsia dental.

Valors

  • Compromís amb el client
  • Integritat
  • Eficiència
  • Senzillesa
  • Equip
  • Responsabilitat Social